nybjtp

newyddion

Egwyddorion haenau gwrth-cyrydiad

news1 news2

Yn gyffredinol, rhennir haenau gwrth-cyrydiad yn haenau gwrth-cyrydiad confensiynol a haenau gwrth-cyrydiad dyletswydd trwm, sy'n orchudd anhepgor mewn haenau paent.Mae haenau gwrth-cyrydiad confensiynol yn chwarae rôl wrth atal cyrydiad metelau o dan amodau cyffredinol ac yn amddiffyn bywyd gwasanaeth metelau anfferrus;mae haenau gwrth-cyrydiad dyletswydd trwm yn cael eu cymharu â haenau gwrth-cyrydiad confensiynol, y gellir eu rhoi mewn amgylcheddau cyrydol cymharol llym ac sydd â'r gallu i fath o orchudd gwrth-cyrydiad sy'n cyflawni cyfnod amddiffyn hirach na haenau gwrth-cyrydiad confensiynol.Mae egwyddor gwrth-cyrydiad haenau gwrth-cyrydiad cyffredinol yn gorwedd i gyfeiriad cemeg, ffiseg ac electrogemeg.Mae'r canlynol yn esboniad manwl:
1. Egwyddor gemegol gwrth-cyrydiad
Egwyddor gemegol gwrth-cyrydiad yw niwtraleiddio sylweddau niweidiol asid-sylfaen yn sylweddau niwtral a diniwed i amddiffyn y deunyddiau yn y cotio gwrth-cyrydiad rhag sylweddau cyrydol.Mae rhai cyfansoddion amffoterig, fel alwminiwm hydrocsid, bariwm hydrocsid ac sinc ocsid, yn aml yn cael eu hychwanegu at haenau gwrth-rhwd.Gall y sylweddau hyn ymateb yn hawdd gyda sylweddau niweidiol asid ac alcali i gyflawni effeithiau gwrth-cyrydiad.

2. Egwyddor gorfforol gwrth-cyrydiad
Egwyddor gorfforol gwrth-cyrydiad yw ynysu'r deunydd gwarchodedig rhag sylweddau cyrydol allanol â gorchudd gwrth-cyrydiad.Egwyddor gorfforol paent gwrth-rhwd yw defnyddio asiant sy'n ffurfio ffilm i gael gorchudd gwrth-cyrydiad trwchus i ynysu difrod yr effaith gwrth-cyrydiad ar y deunydd gwarchodedig.Er enghraifft, gall paent ac olew sy'n cynnwys plwm ffurfio sebon plwm i sicrhau'r cotio gwrth-cyrydiad Y dwysedd.

3. Effaith electrocemegol gwrth-cyrydiad
Mae effaith electrocemegol gwrth-cyrydiad yn cyfeirio at ychwanegu rhai sylweddau arbennig at y paent gwrth-rwd, fel pan fydd lleithder ac ocsigen yn pasio trwy'r paent gwrth-rwd, byddant yn ymateb i ffurfio ïonau gwrth-cyrydiad, gan basio wyneb metelau fel dur, a thrwy hynny atal ïonau metel.Diddymu, er mwyn cyflawni pwrpas gwrth-cyrydiad, y mwyaf cyffredin o'r sylwedd arbennig hwn yw cromad.

Mae meysydd cymhwysiad haenau gwrth-cyrydiad yn cynnwys y pum agwedd ganlynol yn bennaf:
Engineering Peirianneg alltraeth newydd: gosodiadau alltraeth, strwythurau arfordirol a bae, llwyfannau drilio olew ar y môr;
Transport Cludiant moder: rheiliau gwarchod priffyrdd, pontydd, cychod, cynwysyddion, trenau a chyfleusterau rheilffordd, automobiles, cyfleusterau maes awyr;
Diwydiant diwydiant: offer hydrolig, tanciau dŵr, tanciau nwy, offer mireinio petroliwm, offer storio petroliwm (pibellau olew, tanciau olew), offer trosglwyddo a thrawsnewid pŵer, pŵer niwclear, pyllau glo;
Enterprises Mentrau diwydiannol: offer gwneud papur, offer meddygol, bwyd a chyfarpar cemegol, waliau mewnol ac allanol cynwysyddion metel, piblinellau, tanciau storio planhigion cemegol, dur, petrocemegol, mwyngloddio a mwyndoddi, offer planhigion sment, lloriau, waliau, a chydrannau sment gyda chyfryngau cyrydol;
Cyfleusterau Cyfleusterau trefol: piblinellau nwy a'u cyfleusterau (fel tanciau nwy), piblinellau nwy naturiol, cyfleusterau dŵr yfed, offer gwaredu sbwriel, ac ati.


Amser post: Rhag-07-2021